Produkty

AUTOMATICKÁ VRÁTNICE

Přemýšlíte, jak maximálně modernizovat kontrolu na vrátnici?

Nabízíme řešení, které zvýší bezpečnost, zrychlí odbavení a poskytne okamžitý přehled o situaci v areálu.

Modulární řešení plně vyhoví všem potřebám zákazníka. Systém ovládá všechny potřebné senzory, generuje řídící signály pro ovládání periferií, snímaná data ihned vyhodnocuje a ukládá.

K maximálnímu uspokojení potřeb zákazníka využíváme námi vyvinutý sofistikovaný řídící systém s intuitivním ovládáním a uživatelsky přívětivým prostředím. Stejně jako produkty předních světových výrobců.

Výsledkem je řešení přesně podle potřeb a požadavků zákazníka. Včetně grafického zpracování, které je koncipováno tak, aby odpovídalo reálnému dopravnímu uspořádání konkrétní vrátnice.

NOVĚ nabízíme zákazníkům také modul komunikace s Alibi pamětí vážních terminálů.

Hlavní přednosti aplikace Vrátnice:

  •     Vysoký stupeň automatizace zpracování všech událostí na podnikové vrátnici představuje významný komfort a redukci nákladů na personální obsluhu.
  •     Všechny aktivity jsou průkazně zaznamenány do SQL databáze.
  •     Každý průjezd vozidla je zaznamenán včetně snímku SPZ / RZ a snímku pohledové kamery.
  •     Vozidla s právem „rezident“ mají ihned po zachycení SPZ / RZ volný průjezd (zelená na semaforu), záznam je uložen automaticky.
  •     Všechny hlavní události jsou doplněny i akustickou značkou, provoz vrátnice lze tedy i průběžně „poslouchat“. Zvuky jsou uživatelsky nastavitelné.
  •     Údaje uvedené v podobě čárových kódů (číslo dodacího listu, číslo návštěvníka…) lze přečíst on-line čtečkou přímo v daném formuláři.
  •     Obousměrná komunikace s vážním terminálem.

TABLET mobilní pracoviště

Také to tak máte? Jeden pracovník pobíhá po vrátnici areálu a volá údaje přes otevřené okno na dalšího pracovníka.

Až s naším tabletem v ruce je práce personálu skutečně rychlá, přesná a efektivní. Obsluha vrátnice může kontrolovat, fotografovat a odbavovat vozidla v celém vnějším prostoru vrátnice. Současně jsou ovládány další prvky jako závory, semafory nebo vážní těleso.

Naše aplikace v tabletu může být levnější variantou řešení vrátnice bez nutnosti instalovat LPR kamery, nebo jako komfortní nadstavba systému Automatické vrátnice.

KIOSEK externí pracoviště

Kiosek je robustní venkovní prvek předregistrace slouží jako řešení přeplněných areálů nebo také pro samostatného odbavování na vrátnicích bez obsluhy.

Naše aplikace plně ovládá periferie u kiosku (kamery, závory, semafory) a zároveň je součástí logiky Automatické vrátnice. Kiosek zabraňuje ucpání přidružených komunikací areálu. Řidič se pomocí intuitivního a jednoduchého ovládání registruje a vyčká pokynu obsluhy vrátnice k vjezdu do areálu.

Funkčnost kiosku lze rozšířit například o termotiskárnu, nebo čtečku karet.

REGISTRACE NÁVŠTĚV

Papírové knihy návštěv jsou při dnešních technologických možnostech opravdu archaická záležitost. Ruční registrace je podstatně pomalejší a navíc dochází k chybám a nepřesnostem při opisování údajů.

Naše řešení Vám během několika vteřin umožní zaevidovat návštěvníka, účastníka konference nebo zákazníka. Aktuálně rozeznáme více než 2 500 typů dokladů všech zemí světa.

Naše aplikace automaticky rozezná druh vloženého dokladu (OP, pas, řidičský průkaz aj.). Přečte požadovaná pole včetně diakritiky a akademických titulů. Ověří pravost dokladu. Vytiskne návštěvnickou kartu nebo přidělí čipovou kartu RFID. Zobrazí libovolné informace o navštívené osobě (zaměstnanci společnosti).

Aplikace Evidence návštěv nabízí okamžitý přehled o osobách v areálu, zaznamenání očekávaných návštěv, statistiky pro potřeby státních úřadů a jako nadstavbový modul evidenci klíčů. Lze ji také velmi snadno propojit s naším řešením Automatické vrátnice a získat tak celkový obraz o dění v areálu.

AUTOMATIZACE DŘEVAŘSKÉ VÝROBY

Vyvinuli jsme sadu průmyslových aplikací, které jsou určené zpracovatelům dříví pro efektivnější manipulace, sledování a vyhodnocování stavu suroviny i hotových výrobků. Hlavním automatizačním prvkem je čárový kód.

Pro značení kulatiny doporučujeme použít vysoce kvalitní plastové štítky z ekologického materiálu, produkt rakouské společností Latschbacher.

Naše softwarové aplikace jsou speciálně zaměřeny na náležitosti spojené s manipulací kulatiny a řezaným dřívím.

Pořizování dat je v celém prostoru závodu řešeno programy instalovanými do mobilních terminálů. Další aplikace jsou již řešeny jako klasické desk-top programy. Veškeré datové výstupy jsou směrovány do podnikového informačního systému.

WoodStock - aplikace pro mobilní terminály. Obsahuje všechny funkcionality potřebné pro příjem kulatiny do skladu, současně podporuje provedení řádných i mimořádných inventur skladu kulatiny.

Timber - aplikace pro mobilní terminály umožní veškeré nutné operace s hraněným i nehraněným dřívím. Jsou zde připravovány podklady pro prodej celých hrání, jejich částí nebo dokonce samostatných kusů.

Odkorňovač - aplikace pro PC podporuje řízení technologických procesů při odkorňování kulatiny. Umožní sledovat průchod každého kmene linkou, z měřících technologií odebírá zjištěné rozměry a ukládá je do skladu. Sledování průchodu kulatiny odkorňovací linkou je standardně podporováno dvěma průmyslovými kamerami.

Pořez kulatiny - aplikace pro PC je určená k on-line řízení záznamů o pořezaných kmenech na pilnici. Hlavním přínosem této aplikace je aktivní generování podkladů pro výdej kulatiny ze skladu. Tím je umožněno udržovat sklad kulatiny v aktuálním stavu, stejně jako sledovat průběh pořezu, výkon dané pily a to vše s maximální automatizací procesů.

Díky webovému rozhraní jsou manažerům společnosti k dispozici každou minutu aktualizované informace o výkonnosti pilnice.