Reference

Automatizace provozu společnosti DHL Logistics (Slovakia), spol. s.r.o. - Galanta

Zcela unikátní řešení bylo vytvořeno dle požadavků společnosti DHL, kde nejen že zajišťujeme evidenci provozu 4proudé vrátnice, současně zde byla vyvinuta zcela nová aplikace pro evidenci plomb nákladních vozidel pro celní i expediční potřeby. Veškerý provoz je navíc zastřešen centrálním managmentem pro správu dat napojeným na podnikový systém.

Nákladní vrátnice společnosti KRONOSPAN CR, spol. s. r. o. - Jihlava

Řešení vjezdů společnosti Kronospan je ojedinělým řešením šitým na míru zákazníka. Aplikace vrátnice ovládá 2 vjezdy do areálu o celkovém počtu 5 jízdních pruhů, 3 vážních tělesech a 10 LPR kamerách. Současně organizujeme vjezd vozidel do areálu společnosti za pomoci předregistračního kiosku, který zabraňuje přeplnění areálu nákladními vozidly.

Vrátnice společnosti Iveco Czech Republic, a. s. - Vysoké Mýto

Ve spolupráci s bezpečnostní službou Securitas ČR s. r. o. zajišťujeme trvalý dozor na 5 vrátnicích společnosti Iveco. Obsluha má k dispozici nejen vysoce vyspělý kamerový systém, ale také tablety. Těmi jsou vozidla odbavována ve vnějších prostorách vrátnice, při současné kontrole ložních prostor vozidel. Ve společnosti Iveco je uplatněno několik scénářů průjezdů odpovídajících reportingu koncernu CNH industrial.

Vrátnice a registrace návštěv společnosti BOSCH DIESEL, s. r. o. - Jihlava

Od roku 2012 postupně automatizujeme všechny vrátnice a recepce areálů Bosch Diesel v Jihlavě. Jedná se o komplexní řešení registrace návštěv, osobních i nákladních vozidel, včetně napojení na vnitropodnikový systém.

Průmyslové parky Prologis Inc. - Senec, Slovensko

Pomocí našich technologií zajišťujeme funkci vrátnice ve 4 průmyslových parcích v Senci. Obsluha vrátnice odbavuje pouze vozidla, která nejsou v číselníku jako VIP a přiřazuje jim cílovou společnost, do které jedou. Na výjezdu pak těmto vozidlům kontrolují ložní prostory.
Od roku 2013 jsme pro developerskou společnost Prologis automatizovali více než 12 vrátnic v České republice i na Slovensku.

LESS & TIMBER, a.s. - Čáslav

Pro společnost LESS & TIMBER, a.s. jsme od roku 2008 postupně automatizovali proces pořezu kulatiny, inventury skladů a v neposlední řadě také vrátnici s nákladní váhou.

Mapa referencí